Семинар-машварат дар Суди иктисодии вилояти Сугд

Posted by

Дар Суди иктисодии вилояти Сугд бо иштироки рохбарият ва кормандони дастгохи суд-машварат баргузор гардид.

Семинар машваратро раиси суд Косимзода С.С. огоз намуда кайд намуданд, ки Кабули Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи танзими анъана ва чашну маросимхо дар Чумхурии Точикистон», ки бо ташаббуси бевоситаи Чаноби Оли,Президенти Чумхурии Точикистон Эмомали Рахмон ба вукўъ пайваст, вокеан дар таърихи конунгузории кишвар ходисаи бемислу хотирмон буда, икдоми навбатии давлати тозаистиклол дар бунёди чомеаи шахрвандию давлати хукукист, ки заминаи онро арзишхои милли ва дини ташкил медиханд. Бо кабули Конуни мазкур давлати мо ба танзими мухимтарин рукнхои хаёти ичтимои, анъана ва маросимхои миллию дини рў оварда, барои мувофик намудани баргузории онхо ба манфиати иктисоди, устувории хаёти ичтимои ва химояи хукуку озодихои шахрвандон амали бенихоят хайреро анчом дод.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *