Баррасии парвандаҳо

ДаъвогарҶавобгарМоҳияти даъвосанаи баррасӣСудя
1Бонки Миллии Тоҷикистон ҶСП ТАҚҲ “Бунёд М”маҷбуран барҳам додани ҷамъият18.05.2022   с-10:00
Исмоилзода Р.А.
 2муас.ҶДММ “Парандис” н/в Мунавваров Ҷ.ҶДММ “Парандис”, Дӯстбоев М., Дӯстбоев Х. ва дигарон. беэътибор донистани қарори раиси шаҳр10.05.2022
с-14:00
Исмоилзода Р.А.
3х/д “Ситора”-и н.АштМИҲД, КДФ “БММҒ”, Х/Д “Хуршед-2013”-и н.Аштбеэътибор донистани қарори раиси ноҳия12.05.2022
с-14:00
Исмоилзода Р.А.
4Х/д “Холмуродов С” Хомуродов С.Ҳомидов Ҷураой н.Б.Ғафуров бартараф кардани монеагӣ, беэът.донистани сертиф. ҳ.и.з.13.05.2022
с-10:00
Исмоилзода Р.А.
5Абдушукров Мирзосангин
ш.Хуҷанд
ҶДММ ШИИТ “Иззат”, Мадалиев Ш. ш.Хуҷандҷудо к\ саҳми амволи аз ” Банорас”11.05.2022 с-10:00Исмоилзода Р.А.
6иҷорагир Эшбоев Зиёвиддин н.ДеваштичКТ “Равоти Алиберди”, Азимов С. н.Деваштич
бекор к/ни шартномаи иҷора
12.05.2022
с-10:00
Исмоилзода Р.А.
7Исломов Равшан
сок. ш.Истаравшан
МИҲД, КИЗ-и ш.Истаравшанбеэътибор қарори раиси шаҳр12.05.2022   с-09:00Исмоилзода Р.А.
8Нозимов Т, Акрамов А, Сафаров ва дигаронХ/д “Саъдулло”-и н.Мастчоҳ, КИЗ-и н.Мастчоҳ, Холовҳо ва Сафаровҳобеэътибор донистани суратҷаласа ва қарор. МУ, барқарор кардани монеа10.05.2022 с-10:00Исмоилзода Р.А.
9хд “Усмонхӯҷа”-и н.СпитаменМИҲД, Х.Д “Саидшоӣ” ва КИЗ-и н.Спитамен беэътибор донистани қарори раиси ноҳия17.05.2022   с-10:00Исмоилзода Р.А.
10СИ Музаффаров СМирзоев Ҳошимбартараф н/моне ва баргардонидани қитъаи замин 12.05.2022   с-10:00Хоҷазода Ф.Ҳ.
11ҶДММ “Афросиёб”-и ш.ХуҷандҶСП “Неъматулло”-и ш.Хуҷандрӯёнидани 226 141 сомони10.05.2022   с-13:00Хоҷазода Ф.Ҳ.
12Х.д “Куёш”-и н.СпитаменМИҲД-и н.Спитаменқ. бэътибор донистани қарори раиси ноҳия10.05.2022   с-10:00Хоҷазода Ф.Ҳ.
13Рустамов Рустамқул ш.ПанҷакентКТ “Хоҷа Мансур”, Имомов Б, КИЗ-и ш. Панҷакентбартараф к/ монеагӣ 16.05.2022   с-14:00Хоҷазода Ф.Ҳ.
14Прокуратураи в.Суғд ИДБЗ О н.Б.Ғафуров АИО “Хушманзар-1”-и н.Б.Ғафуроврӯёнидани 1 358 368 сомонӣ10.05.2022
с-13:00
Ниёззода М.
15ХД “Меҳроншоҳ”-и ш.Панҷакент Ниёзова Моҳира сок ш.Панҷакентбартараф кардани монеагӣ 13.05.2022 с-13:00Ниёззода М
16ХД “Ҳайдарқулбобо”-и ш. Истаравшан ХД ” Ҳаёти Нав”, ХД “Ҷавкандак”-и ш.Истаравшанбарт. н/моне, муқар.н/ сервитути омма120.05.2022 с-14:00Ниёззода М
17Прокурори в.Суғд Р.андози ш.Истарвшан КТ “Хоҷа Мансур” дар ш.Панҷакент рӯёнидани 195 56511.05.2022 с-14:00Ниёззода М
18Х.Д. “И.Абдураҳмонов” н.СпитаменМИҲД, КИЗ ва ХД “Абдураҳмон Ҳоҷӣ”- н.Спитаменбеэътибор донистани қарори раиси ноҳия шаҳодатн.бақайд. 10.05.2022 с-10:00Ниёззода М
19Х.Д “Меъроҷ” Файзиев Мубин н.Б.ҒафуровМИҲД,КИЗ, КДФ “БММҒ”-дар н.Ҷ.Расулов, Х.Д “Ҳакимбек”-и н.Ҷ.Расуловбеът.дон.қарори раиси ноҳия ва шаҳодатномаи бақайд.13.05.2022 с-15:00Ниёззода М
20Х/Д “Толибобод 2” КИЗ, КДФ “БММҒ” Боқиевҳо, Алибоева н.Аштбеэътибор донистани шаҳ. саҳм. вор. н.тағйир ба сертификат 10.05.2022
с-10:00
Гулзода С.С
21 Х.Д “Хайробод” Одинабоқиев Х. ХД “Шоҳсаид” Саидовҳо, МИҲД н. Куҳ. Мастчоҳ бекор кардани қарори раиси ноҳия, санад, шаҳодат. 22.04.2022
с-10:00
боздошт эксп
Гулзода С.С
22Х/д “Обидов Бобо” -и н.ДеваштичМИҲД н.Ҷ.Расуловбеэътибор донистани қарори раиси ноҳия27.04.2022
с-14:00
боздошт эксп
Гулзода С.С
23ҶСК “Бонки Эсхата”-и ш.ХуҷандВоситова Гуландом сок.шаҳри Конибодомрӯёнидани 527919,42 смн а/г10.05.2022
с-11:00
Гулзода С.С
24Х.Д “Абдулло”, Х.Д “Неъмат”-и н.ДеваштичХД “Фозилов Нарзулло” ва диг. ҷ. Далёни Боло, Киз-и н.Деваштичбартараф н/монеагӣ, рӯёнид. 74280 смн.12.05.2022
с-14:00
Гулзода С.С
25Х.Д “Шаршара” н.Зафаробод МИҲД, КИЗ, Х.Д “Сарез” “Фарҳод”, “Самар” н.Зафарободбеэътибор идонистани қарори раиси ноҳия ва сертификат 10.05.2022 с-10:00Гулзода С.С
26Саидов О.ФМИҲД, КИЗ, КДФ “БММҒ”-и н.Зафарободбеэътибор донистани қарори р/н аз 03.08.202105.05.2022   с-10:00Давлатзода Т.Ш
27саҳм ҶСК “Суғдсохтмон” Шарифзода ва дигҶСК “Суғдсохтмон”-и ш.Хуҷанд, Исмоилов Р.дар шакл.асл ҷудо к/г/ҳисса амв.ҷамъ28.04.2022 с-15:00
бозд
 Давлатзода Т.Ш
28 Солиев Мирзоаҳмад ноҳияи Ҷ.Расуловҷамъияти матлуботи н.Ҷ.Расулов ва Б.Ғафуров басташуда эътироф намудани шартнома. х/ф бино05.05.2022
с-14:00
Давлатзода Т.Ш
29Аъз. КТ “Хоҷа Мансур”-и ш.Панҷакент, Саидова Р.Рустамов Рустам сокини ш.Панҷакент рӯёнидани 23560 смн маблағи зар. моддӣ11.05.2022
с-10:00
 Давлатзода Т.Ш
30ҶДММ “Дҷин Чен”-и н.СпитаменҶСП “Новселмаш” н.Спитаменрӯёнидани 1 119 359 сомонӣ11.05.2022
с-10:00
Давлатзода Т.Ш