Машғулияти Семинари оид ба “Қоидаҳои рафтори хизматчии давлатӣ тибқи Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри 2015, №591)”.

Posted by

Ҳозирини арҷманд ва ҳамкасбони гиромӣ!

Имрӯз дар семинар машварати мо мавзӯи “Қоидаҳои рафтори хизматчии давлатӣ тибқи Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”.-ро ба Шумоён мухтасар намуда маълумот медиьам.

Ба ьар яке мову Шумо маълум аст дар қонун як қатор кафолатҳо номбар шудаанд, ки онҳоро давлат ба уҳда гирифтааст, аз ҷумла: шароити корӣ барои таъмини иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ; музди меҳнат; рухсатии ҳарсолаи пардохтшаванда ва дигар рухсатиҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; таҳсил ва баланд бардоштани дараҷаи тахассус бо нигоҳ доштани музди меҳнат, мансаби ишғолнамуда ё мансаби ба он баробар, бо тартиби муайяннамудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми давраи таҳсил; суғуртаи ҳатмии давлатӣ барои беморӣ ё гум кардани қобилияти корӣ, фавт ё расондани зарар ба саломатӣ ва молу мулки ӯ ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ; таъмини нафақа тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; таъмини нафақаи хизматчии давлатӣ дар ҳолати фавти хизматчии давлатӣ ба аъзои оилаи ӯ, ки таҳти саробониаш қарор доранд;

Хизматчиёни давлатии Чумхурии Точикистон вобаста ба чой ва накши макоми давлати дар низоми макомоти давлати, амали намудани вазифа ва функсияхои давлат, татбики салохияти макомоти давлати, хусусияти ваколати ман- сабхои мушаххас ва ахаммияти онхо дар амали намудани сиёсати давлати ба хизматчиёни давлатии сиёси ва маъмури таксим мешаванд.

Мансабхои давлатии хокимияти давлати, мансабхои си- ёси ва маъмурии хизмати давлати, категорияхои мансабхои давлати дар Фехристи мансабхои давлатии Чумхурии Точи- кистон муайян карда шудаанд.

Дар моддаи 7-и Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи хизмати давлати» принсипхои зерини хизмати давлати мукаррар карда шудаанд: волоияти Конститутсия ва конунхои Чумхурии Точикистон; афзалияти хукуку озодихои инсон ва шахрванд; ягонагии низоми хизмати давлати, новобаста аз тачзияи хокимияти давлати ба хокимияти конунгузор, ичроия ва суди; садокат ба Ватан ва халки Точикистон; инсондусти ва адолати ичтимои; хусусияти дуняви доштани хизмати давлати; гайрихизби будани хизматчиёни давлатии макомоти дахлдори давлати, ки тибки Конститутсия ва конунхои Чумхурии Точикистон муайян гардидаанд; шаффофият дар хизмати давлати, ба гайр аз фаъолияте, ки сирри давлати ва дигар сирри бо конун хифзшавандаро ташкил медихад; хисоботдиханда будани хизматчии давлати; устувории хайати шахсии макоми давлати; болоравии мансаби хизматчии давлати дар асоси истеъдод, баходихи ба фаъолияти хизматчии давлати дар асоси дастовардхои хизмати.Дар конуни мазкур хукуку ухдадорихои умумии хизматчиёни давлати мукаррар шудаанд.

Онхо коидахои умумии рафтор ва амали хизматчиёни давлати, шароит ва хачми дорои хислати ташкилиро зохир мекунанд, ки барои амалисозии салохият аз руйи мансаби ишголнамуда мувофикат мекунанд. Гайр аз хукуку ухдадори конуни мазкур барои хизматчиёни давлати як катор махдудиятхо низ пеш мегузорад, ки максади онхо устувории ахлоки хизматчи аст. Масалан, ба хизматчии давлати гайр аз фаъолияти илмиву эчоди ва омузгори ба дигар кори муздаш баланд даромадан манъ аст. У хукук надорад, ки узви макомоти идоракунии ташкилоти тичорати бошад, захирахои давлати ва иттилоотии хизматиро бо максади гайрихизмати истифода барад, барои ичрои вазифаи хизмати тухфахо кабул кунад ва гайра.

Кафолатхои давлати барои ичрои фаъолияти пурсамари хизматчии давлати хеле мухим мебошанд.

Ташаккур ба диыыататон!

Маърузаи Котиби маҷлиси судии

Суди иқтисодии в.Суғд:                                                Баҳриддинозода Н.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *